Klub ŁOŚ na antenie Radia Kielce (31.07.2006r)


31 lipca 2006 na antenie Radia Kielce odbyła się dyskusja na temat rajdów terenowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Klubu ŁOŚ.
Poruszane były zarówno kwestie związane z samymi rajdami, jak i sprawy dotyczące ochrony i poszanowania środowiska naturalnego. Klub Miłośników Samochodów Terenowych ŁOŚ zawsze dbał o ochronę środowiska i poświęcał dużo uwagi takiemu przygotowaniu swoich tras, by nie powodować uszczerbku w środowisku naturalnym. Pierwszym etapem przygotowania łosiowych rajdów jest uzyskanie zgody od właścicieli terenów, przez które prowadzone są nasze trasy na ich wykorzystanie. W przypadku korzystania z tras leśnych w ich przygotowanie i zabezpieczenie zaangażowane są służby leśne właściwe dla danego terenu.

{tab Przygoda}

{/tabs}