Geneza

Towarzystwo Kultury Fizycznej"Budowlani"jest organizacją ogólnopolskądziałającą na terenie całego kraju. 
    Jest zarejestrowana w Sądzie Rejestracyjnym w Warszawiei posiada regon - 010676468 oraz nip 522-10-00-923 .
   Towarzystwo jest kontynuatorem wieloletniej tradycji ruchu sportowego Budowlanych sięgającej do roku 1948. W obecnej formie organizacyjnej działa od roku 1994.
   Siedzibą Towarzystwa i Rady Głównej jest Warszawa.

Posiada swoje przedstawicielstwa na terenie całego kraju.
   Organizuje różne imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne. Największe to Igrzyska Młodzieży Szkół  Budowlanych i kształcących w zawodach budowlanych. Bierze w nich udział około 14-tu tysięcy uczniów startując w 11 dyscyplinach sportu kwalifikacyjnego.
   Wychodząc na przeciw oczekiwaniomswoich członków, sympatyków, sponsorówRada Główna powołała Koło Miłośników Samochodów Terenowych pod nazwą "ŁOŚ". Nowa jednostka organizacyjna ma na celu popularyzację jazdy terenowej, podnoszenie swoich umiejętności w prowadzeniu samochodu w trudnych warunkach terenowych, doskonalenie w posługiwaniu się mapą, wzajemnej współpracy kierowcóww pokonywaniu przeszkód na drodze, umiejętności zachowaniaw kontakcie z przyrodą oraz dbanie o ochronę środowiska, wspólne zwiedzanie ciekawych regionów w Polsce i poza jej granicami.